Laura Sobočan

Rank: 2

Contributions

[KONČANO] RSDO - Add2 - Prislovi s premičnim naglasom

Naglaševanje prislovov s premičnim naglasom

More info

[KONČANO] RSDO - Add1 - Pridevniki s premičnim naglasom

Popravljanje naglasov pridevnikov s premičnim naglasnim tipom

More info

[KONČANO] RSDO - 9 - Nezabeleženi pridevniki z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 8 - Nezabeleženi glagoli z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so glagoli ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 7 - Nezabeleženi samostalniki z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so samostalniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 6 - Glagoli z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so glagoli ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 5 - Samostalniki z variantami in nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so samostalniki z variantami in nepremičnim naglasom ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 4 - Lastna imena z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so lastna imena ustrezno naglašena.

More info

[KONČANO] RSDO - 3 - Prislovi z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so prislovi ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 25 - Ostali deležniški pridevniki

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 24 - Števniki

Pri nalogi preverjamo, ali so števniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 23 - Zaimki

Pri nalogi preverjamo, ali so zaimki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 22 - Ostali nezabeleženi glagoli

Pri nalogi preverjamo, ali so glagoli ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 21 - Ostali nezabeleženi prislovi

Pri nalogi preverjamo, ali so prislovi ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 20 - Preostali samostalniki s spremenljivim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so samostalniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 2 - Pridevniki z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 19 - Preostali pridevniki z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 18 - Preostali prislovi iz SP z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so prislovi ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 17 - Nepregibne besedne vrste

Pri nalogi preverjamo, ali so besede ustrezno naglašene.

More info

[KONČANO] RSDO - 15 - Pridevniki s spremenljivim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 14 - Glagoli s spremenljivim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so glagoli ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 13 - Samostalniki s spremenljivim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so samostalniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 12 - Samostalniki z več naglasi

Pri nalogi preverjamo, ali so samostalniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 11 - Pridevniki z več naglasi

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 10 - Nezabeleženi prislovi z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so prislovi ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 1 - Samostalniki z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so samostalniki ustrezno naglašeni.

More info

RSDO - 29 - Zadnji pridevniki

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni.

More info

RSDO - 27 - Svojilni pridevniki

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni. Neustrezno naglašene popravljamo.

More info

RSDO - 26 - Lastna imena

Pri nalogi preverjamo, ali so lastna imena ustrezno naglašena.

More info