[KONČANO] RSDO - 24 - Števniki

0% completed

Pri nalogi preverjamo, ali so števniki ustrezno naglašeni. Neustrezno naglašene popravljamo: naglase vstavimo tako, da pred črko, ki jo želimo naglasiti, vstavimo ustrezen simbol (za krativec vpišemo "\", za ostrivec "/", za strešico "="; vse brez narekovajev).

Primer: Besedo "tretji" naglasimo tako, da pred črko "e" vpišemo znak "/", torej "tr/etji". Podobno z besedo "četrtega", ki jo naglasimo kot "čet/rtega".