[KONČANO] RSDO - 19 - Preostali pridevniki z nepremičnim naglasom

0% completed

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni. Neustrezno naglašene popravljamo: naglase vstavimo tako, da pred črko, ki jo želimo naglasiti, vstavimo ustrezen simbol (za krativec vpišemo "\", za ostrivec "/", za strešico "="; vse brez narekovajev).

Primer: Besedo "otoški" naglasimo tako, da pred črko "o" vpišemo znak "/", torej "ot/oški". Podobno z besedo "opernega", ki jo naglasimo kot "/opernega".