[KONČANO] RSDO - 4 - Lastna imena z nepremičnim naglasom

0% completed

Pri nalogi preverjamo, ali so lastna imena ustrezno naglašena. Neustrezno naglašena popravljamo: naglase vstavimo tako, da pred črko, ki jo želimo naglasiti, vstavimo ustrezen simbol (za krativec vpišemo "\", za ostrivec "/", za strešico "="; vse brez narekovajev).

Primer: Besedo "Oton" naglasimo tako, da pred črko "O" vpišemo znak "/", torej "/Oton". Podobno z besedo "opera", ki jo naglasimo kot "/opera".