[KONČANO] RSDO - 10 - Nezabeleženi prislovi z nepremičnim naglasom

0% completed

Pri nalogi preverjamo, ali so prislovi ustrezno naglašeni. Neustrezno naglašene popravljamo: naglase vstavimo tako, da pred črko, ki jo želimo naglasiti, vstavimo ustrezen simbol (za krativec vpišemo "\", za ostrivec "/", za strešico "="; vse brez narekovajev).

Primer: Besedo "oprezno" naglasimo tako, da pred črko "e" vpišemo znak "/", torej "opr/ezno". Podobno z besedo "izrazito", ki jo naglasimo kot "izraz/ito".