[KONČANO] RSDO - 23 - Zaimki

0% completed

Pri nalogi preverjamo, ali so zaimki ustrezno naglašeni. Neustrezno naglašene popravljamo: naglase vstavimo tako, da pred črko, ki jo želimo naglasiti, vstavimo ustrezen simbol (za krativec vpišemo "\", za ostrivec "/", za strešico "="; vse brez narekovajev).

Primer: Besedo "tvoj" naglasimo tako, da pred črko "o" vpišemo znak "/", torej "tv/oj". Podobno z besedo "našega", ki jo naglasimo kot "n/ašega".