RSDO - 22 - Ostali nezabeleženi glagoli

0% completed

Pri nalogi preverjamo, ali so glagoli ustrezno naglašeni. Neustrezno naglašene popravljamo: naglase vstavimo tako, da pred črko, ki jo želimo naglasiti, vstavimo ustrezen simbol (za krativec vpišemo "\", za ostrivec "/", za strešico "="; vse brez narekovajev).

Primer: Besedo "opraviti" naglasimo tako, da pred črko "a" vpišemo znak "/", torej "opr/aviti". Podobno z besedo "nastanem", ki jo naglasimo kot "nast/anem".