[KONČANO] RSDO - 5 - Samostalniki z variantami in nepremičnim naglasom

0% completed

Pri nalogi preverjamo, ali so samostalniki z variantami in nepremičnim naglasom ustrezno naglašeni. Neustrezno naglašene popravljamo: naglase vstavimo tako, da pred črko, ki jo želimo naglasiti, vstavimo ustrezen simbol (za krativec vpišemo "\", za ostrivec "/", za strešico "="; vse brez narekovajev).

Primer: Besedo "agencija" naglasimo tako, da npr. pred črko "e" vpišemo znak "/", torej "ag/encija".