[Končano] gbz v sbz5

0% completed

Kolokacije s strukturo gbz v sbz5 (glagol + v + samostalnik v mestniku).

Vse vsebinske probleme, na katere naletimo pri potrjevanju, opisujemo v skupnem dokumentu. Za začetek je vsaka struktura poglavje. Tehnične stvari se beležijo v Redminu.

Opombe: