Uroš Ferrari Stojanović

Rank: 22

Contributions

[KONČANO] Sloleks - 8 - Glagoli s premičnim naglasom

Glagoli s premičnim naglasom

More info

[KONČANO] RSDO - Add2 - Prislovi s premičnim naglasom

Naglaševanje prislovov s premičnim naglasom

More info

[KONČANO] RSDO - Add1 - Pridevniki s premičnim naglasom

Popravljanje naglasov pridevnikov s premičnim naglasnim tipom

More info

[KONČANO] RSDO - 9 - Nezabeleženi pridevniki z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 7 - Nezabeleženi samostalniki z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so samostalniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 19 - Preostali pridevniki z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 18 - Preostali prislovi iz SP z nepremičnim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so prislovi ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 17 - Nepregibne besedne vrste

Pri nalogi preverjamo, ali so besede ustrezno naglašene.

More info

[KONČANO] RSDO - 15 - Pridevniki s spremenljivim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 13 - Samostalniki s spremenljivim naglasom

Pri nalogi preverjamo, ali so samostalniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 12 - Samostalniki z več naglasi

Pri nalogi preverjamo, ali so samostalniki ustrezno naglašeni.

More info

[KONČANO] RSDO - 11 - Pridevniki z več naglasi

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni.

More info