[Končano] Zgledi in pomeni (88)

100% completed

V vsaki nalogi izberete gumb s pomenom, v katerega po vašem mnenju sodi obravnavana beseda.

Vsaka naloga ima poleg pomenov še dva gumba: