[KONČANO] Sloleks - 7 - Samostalniki s premičnim naglasom

0% completed

Pri nalogi je treba popraviti naglase samostalnikov s premičnim naglasnim tipom. Naglase vstavimo tako, da pred črko, ki jo želimo naglasiti, vstavimo ustrezen simbol (za krativec vpišemo "\", za ostrivec "/", za strešico "="; vse brez narekovajev).

Primer: Besedo "Oton" naglasimo tako, da pred črko "O" vpišemo znak "/", torej "/Oton". Podobno z besedo "opera", ki jo naglasimo kot "/opera".