[Končano] gbz za sbz4

0% completed

Kolokacije s strukturo gbz za sbz4 (glagol + za + samostalnik v tožilniku).

Vse vsebinske probleme, na katere naletimo pri potrjevanju, opisujemo v skupnem dokumentu. Za začetek je vsaka struktura poglavje. Tehnične stvari se beležijo v Redminu.

Opombe: