Nejc Robida

Rank: 120

Contributions

Sloleks - 9 - Pridevniki s premičnim naglasom

Popravljanje naglasov pridevnikov s premičnim naglasnim tipom

More info

Sloleks - 8 - Glagoli s premičnim naglasom

Glagoli s premičnim naglasom

More info

Sloleks - 7 - Samostalniki s premičnim naglasom

Naglasi samostalnikov s premičnim naglasnim tipom

More info