Lučka Majcenovič

Rank: 12

Contributions

[KONČANO] Sloleks - 8 - Glagoli s premičnim naglasom

Glagoli s premičnim naglasom

More info

[KONČANO] Sloleks - 7 - Samostalniki s premičnim naglasom

Naglasi samostalnikov s premičnim naglasnim tipom

More info

[KONČANO] RSDO - Add1 - Pridevniki s premičnim naglasom

Popravljanje naglasov pridevnikov s premičnim naglasnim tipom

More info