Neža M. Slosar

Rank: 99

Contributions

RSDO - 26 - Lastna imena

Pri nalogi preverjamo, ali so lastna imena ustrezno naglašena.

More info