Jana Vaupotič

Rank: 103

Contributions

RSDO - 29 - Zadnji pridevniki

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni.

More info

RSDO - 27 - Svojilni pridevniki

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni. Neustrezno naglašene popravljamo.

More info

RSDO - 26 - Lastna imena

Pri nalogi preverjamo, ali so lastna imena ustrezno naglašena.

More info