Jana Vaupotič

Rank: 103

Contributions

RSDO - 26 - Lastna imena

Pri nalogi preverjamo, ali so lastna imena ustrezno naglašena.

More info